Sponsors

Sponsors Shantykoor "Horizon"

Onze sponsors zijn ondergebracht in de club van 50.

Zij geven ieder elk jaar een bijdrage van 50 euro.

Deze gelden worden besteed voor aankoop van apparatuur en tevens aan reclame-uitingen van ons koor.


Namen:

Annie v.d. Heiden

Nel van Hengel

Aad Hut

Gerda van Rij

Ria Bos

Betty v.d. Haar

Evert en Yvonne Eilander

Elly v.d. Sloot

Gretha Jansingh

Marianne Hinke

Loes Burger

Aad en Gerda Hut

Administratiekantoor "Ho-Even"

Bertus & Joke van Kranenburg

Leny van Beek

Rita Grauss-Luijendijk

Suzan Kipping

Vereniging Wijkgroep De Hoek

Jeanette v.d. Stelt

Johan & Ria Storm

Mons Fietsen BV

Dakota & Co

ELectro World van Rij

Saers Opticiens

Le Bon Ton wonen met linnen

Hannes Speelgoed & Cadeautjes

Dentiz, centrum voor mondzorg

Francijn Cote

Cattery van Liesbrit

Stien Tichelaar

Mevr. W. de Rijke